Children's Day of 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


January 8, 2015
           
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยกิจกรรมวันเด็กจัดขึ้น 2โซน แยกตามพื้นที่โรงงาน

วันที่ 8 มกราคม 2558 จัดมอบของขวัญให้กับสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่สมุทรปราการ เช่น

- โรงเรียนในเขตสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา

- อบต.แพรกษา , สถานีตำรวจภูธรบางปู

- ชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับหน่วยงานท้องถิ่น และจัดมอบของขวัญให้กับสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่ระยอง เช่น

- ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆ ที่ อบต.เขาคันทรง และ อบต.ตาสิทธิ์ จ.ระยอง

- มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและเทศบาล ที่ จ.ระยอง