MOU Signing

 

 

 

 

 

 

September 5, 2014
           
         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ’’การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และรับมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.อนันต์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ คุณจิรวรรณ สุคนธวิท รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามและรับมอบประกาศเกียรติคุณ