Receive a certificate of Authorized Economic Operator (AEO) Certification Awarding Ceremony.

 

 

 

 

 

 

October 28, 2014
           
คุณชนินทร์ ลีวิโรจน์ รองประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อรับรองการเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยอธิบดีกรมศุลกากร ดร.สมชัย สัจจพงษ์